Informatie

Kwaliteit en voedselveiligheid van insecten voor FOOD & FEED

De Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (VENIK) stimuleert de productie van insecten volgens de normen die zijn opgesteld in de General Food Law. Deze criteria zijn een graadmeter voor de voedselveiligheid en de kwaliteit van de insecten.

Bij de insectenproductie voor diervoeding (feed) en humane consumptie (food) dienen de aangesloten leden van de VENIK te produceren volgens de richtlijnen van de Europese commissie, die gesteld zijn voor de productie te houden dieren. De insecten die verhandeld worden voor humane consumptie worden gekweekt onder gecontroleerde omstandigheden met zuiver plantaardig en GMP+ gekwalificeerd voer. Vrij van antibiotica en groeibevorderaars.

Om de kwaliteit van de insecten te garanderen heeft VENIK een ‘standaard’ kwaliteitshandboek opgesteld, wat voor leden op maat van het indivuele bedrijf kan worden opgesteld. Hiermee zorgt de sector voor transparante werkprocessen. Deze kwaliteitsnormen zijn de maatstaf voor externe onafhankelijke audits en in de huidige vorm normstellend voor de controlerende instanties. VENIK zal eind 2014 een eigen kwaliteitskeurmerk lanceren.

Gedragscode

De VENIK heeft in 2014 een gedragscode opgesteld voor alle bestuursleden en/ of leden die deelnemen aan werkgroepen om de brancheorganisatie te professionaliseren.

Gedragscode Goed Bestuur Venik

Nutriëntenkringloop

In het kringloopproces is het heel natuurlijk dat insecten als schakel in de voedselketen reststromen opwaarderen naar hoogwaardige nutriënten. Hierdoor worden geen waardevolle nutriënten verspild. Insectenproductie voor zowel feed als food is een hele natuurlijke, maar vergeten oplossing voor een wereldwijde voedselzekerheid.

Om insecten in de voedselketen terug te brengen, dienen de insectenproducenten zich te houden aan het huidige wetgevingskader, waarbinnen niet zonder meer insecten als ingrediënt voor feed & food verhandeld kunnen worden. Niet alle reststromen kunnen zomaar vervoederd worden aan productiedieren, zoals insecten.

Nog vele vragen zullen beantwoord moeten worden voordat insecten op een veilige en winstgevende manier grootschalig kunnen worden toegelaten voor zowel food als feed.

Wet- en regelgeving is de voornaamste belemmering om:

– insecten grootschalig te kunnen kweken op verschillende reststromen
– insecten te verwerken en
– insecten te vermarkten.

Insecten zijn altijd gezien als ‘pest’ of ‘contaminant’. Erkenning voor insecten als bulkgrondstof in feed & food vraagt om inspanning of richtlijnen in het kader van de volgende wet- en regelgeving:

– erkenning insecten als ‘landbouwhuisdier’
– kweek van insecten op reststromen,
– gezondheids- en welzijnwet dieren binnen nieuwe wet ‘dieren’,
– regulering rond opslag, afdoding en verwerking,
– toelating voor feed-toepassingen,
– Novelfood regulation.

Hiervoor hebben de Rijksoverheid en VENIK een Green Deal B93 afgesloten en werken zij samen om eetbare insecten op grote schaal toepasbaar te maken voor doelmarkten zoals feed & food.

Downloads

Greendeal insecten voor feed- food- en farma

Brief Economische zaken

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/292.htm

General information VENIK english

Lei heeft onderzoek gedaan naar ervaren belemmeringen voor de introductie van nieuwe eiwitten. Het rapport is hier te downloaden:

LEI vermarkting eiwitten; belemmeringen 2011-061

Insecten en wereldwijde voedselzekerheid

Naar aanleiding van de technische meeting bij de FAO in Rome 2012, is de haalbaarheid van insecten als voedsel en veevoeding om voedselzekerheid te garanderen onderzocht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is in mei jongstleden het  boek ” Edible insects: future prospects for food and feed security”  gepubliceerd. Via bijgevoegde link kan u dit boek downloaden. www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf

Insecten als Nederlands kwaliteitsproduct.

Venik heeft in samenwerking met de verschillende kwekers (o.a. Kreca Ento-Feed BV, Kreca Ento-Food BV, Insektenkwekerij van de Ven, Meertens insektenkwekerij en Nostimos bv) samengewerkt in het praktijknetwerk Insecten als Nederlands Kwaliteitsproduct. Dit netwerk werd financieel ondersteund vanuit het Europese Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Het netwerk heeft een schat aan kennis, ervaring en samenwerkingsmogelijkheden opgeleverd. In de onderstaande documenten is de opgedane kennis beschreven.

Rapport Large-scale insect rearing in relation to animal welfare
Rapport Duurzaamheidsscan Insectenkweek
Factsheet voedselveiligheid, HACCP
Factsheet Insectenkweek en kwaliteit
Factsheet Duurzaamheid
Factsheet Dierenwelzijn in de insectenkwekerij
Checklist Inhoud Kwaliteitshandboek