Informatie

Basisinformatie

  

Onder de knop 'Edible insects' is het rapport van de FAO 'Edible insects: future prospects for food and feed security' te downloaden. 


Deze Green Deal richt zich op de inspanning van Venik en ketenpartners om onnodige knelpunten in wet- en regelgeving specifiek te duiden en daar waar nodig aan te pakken. Volgens Venik is wet- en regelgeving de voornaamste belemmering om insecten grootschalig te kunnen kweken op reststromen, te verwerken en te vermarkten. Insecten zijn altijd gezien als ‘pest’ of ‘contaminant’; erkenning voor insecten als bulkgrondstof in feed en food vraagt volgens Venik om aanpassingen of richtlijnen in het kader van wet- en regelgeving:

Wetgeving & kwaliteit

 

Er zijn verschillende factsheets en publicaties uitgebracht betreffende deze onderwerpen. Download ze hier. 

Duurzaamheid & Welzijn 

 

Duurzaamheid van insectenkweek en insectenwelzijn

worden veel besproken,

download hier onder meer informatie.