Sectorplan

Sectorplan:

Agenda ontwikkeling en innovatie in de Nederlandse insectenketen

Met deze agenda en visie van de insectenketen willen we u meenemen en enthousiast maken om de insectenketen verder te ontwikkelen. Het is inmiddels bij velen bekend dat er een noodzaak is om de voedselproductie in Nederland verder te ontwikkelen om zo de impact op het milieu te verminderen.


Dit sectorplan is opgesteld in de vorm van een agenda voor de ontwikkeling en innovatie in de Nederlandse insectenketen en is een eerste aanzet naar een verdere roadmap voor een gezonde en veilige insectensector. De looptijd van dit plan is 2020 – 2024.


In dit sectorplan staan de volgende zaken beschreven:


  1. De ontwikkeling van de Nederlandse insectensector en de rol van insecten in de circulaire economie.
  2. Streefbeelden en ambities voor de lange termijn.
  3. Belangrijk onderzoek voor de ontwikkeling van de sector wat nu loopt en geïnitieerd wordt en wat antwoord geeft op belangrijke vragen.
  4. Opgaven die de sector ziet op korte termijn, waarbij plannen van aanpak worden opgesteld voor de komende 3-5 jaar om te voorzien in de verdere uitwerking van die opgaven.
  5. De aanzet hoe de agenda verder te ontwikkelen tot een roadmap en wat de consequenties hiervan zijn.

Dit sectorplan is opgesteld door Venik (de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers) en WUR (WU-Entomologie en Wageningen Livestock Research) en beoogt de belangrijkste opgaven en hun aanpak te beschrijven.


Daarbij is onder meer gebruikt gemaakt van het rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) ‘Ontpopping van de insectensector’. Inhoudelijke bijdragen aan deze agenda zijn geleverd door de ‘werkgroep Insecten’ die bestaat uit CBL, HAS Hogeschool, IPIFF, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nevedi, NVWA, Dierenbescherming, Wageningen Universiteit Laboratorium voor Entomologie, Wageningen Food Safety Research (WFSR), Wageningen Universiteit Food Quality and Design, het Voedingscentrum en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).